Проф. д-р Славчо Илиев е роден на 27 януари 1933 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската политехническа гимназия „Димитър Благоев“, а висше  във Висшия лесотехнически институт, специалност „Горско стопанство“ през 1958 г. По разпределение, след дипломирането си,  в продължение на осем години, работи като главен инженер и заместник директор на Горско стопанство – Оряхово. През 1967 г., след спечелен конкурс, започва преподавателската си работа като асистент по горски култури във ВЛТИ. През 1975 г. защитава дисертацията си на тема „Биологични и развъдни възможности на някои видове и форми върби“ и придобива научната степен „кандидат на селскостопанските науки“ /сега „доктор“/. От 1977 г. е доцент, а от 1995 г. – професор.

Редом с университетската си учебна дейност той активно участва и в курсовете за повишаване на квалификацията на практикуващите лесовъди в областта на горското семепроизводство, горските разсадници и създаването на горски култури.

През своя 28 годишен преподавателски стаж проф. Славчо Илиев е бил научен ръководител на 6-ма докторанти и повече от 70 дипломанти.

Автор е на над 80 научни публикации, посветени на горските култури и по-конкретно на основните проблеми и перспективи на горското семепроизводство, производството на  посадъчен материал, избора на видове за залесяване, създаване и отглеждане на горските култури. Значително място в творчеството му намира темата за тополовото и върбовото стопанство, конкретно за вегетативното размножаване на тополите и върбите, факторите влияещи върху този процес, биологичните качества на отделните тополови  култивари и други важни за практиката въпроси.

Със съществена научнопрактическа значимост е разработената от него за страната и икономически ефективна технология за производство на посадъчен материал в полиетиленови оранжерии.

Проф. Славчо Илиев е заемал и отговорни ръководни длъжности във ВЛТИ – ръководител на катедра „Лесовъдство“, заместник декан на Факултета по горско стопанство и заместник ректор на института.

Той е носител орден „Св. св. Кирил и Методий“ III степен и на значка „Отличник на Министерството на народната просвета“.

Умира на 25 ноември 1995 г. в София.