Н.с. Славка Георгиева Минева

Научният сътрудник Славка Георгиева Минева е родена в с. Ново село. Специалист в сферата на лозарството.