Н.с. Славка Георгиева Минева

Научният сътрудник Славка Георгиева Минева е родена в гр. Петрич през 1939 г. Специалист в сферата на лозарството. Тя и съпругът ѝ агрономът Борислав Минев поставят началото на модерните лозови масиви в района на с. Ново село.