Н.с. Славка Георгиева Минева

Родена е в с.Ново село. Лозарство