Ст.н.с. Славка Вълчова Симеонова

Родена е на 24 юни 1948г. в с.Шишенци. Основното си образование получава в родното си село, а средно в Селскостопански техникум-Грамада с отлична диплома. Записва и завършва задочно зоотехника във Висшия селскостопански институт-София през 1973г. През 1977г. след спечелен конкурс постъпва като научен сътрудник по говедовъдство в Комплексна опитна станция-Видин.
Ст.н.с. Славка Симеонова и десетки публикации в специализирания и местен печат.
Майка е на доц. д-р Цветелина Венелинова Паунска/виж отделна статия/.