проф. Сергей Симеонов Игнатов, дин

Проф. д-р Сергей Симеонов Игнатов, дин е роден на 6 август 1960 г. във Видин. Основното си образование завършва в ОУ “Св.св. Кирил и Методий” в родния си град, а средно през 1978 г. в 35 ГРЕ – София. През 1985 г. завършва Ленинградския държавен университет, специалност „Египтология”. Докторската си дисертация защитава в същия университет. Специализира в Dll Souls College, Оксфорд през 1993 г. и през 1995 г. През месец юни 2009 г. става доктор на историческите науки, а през 2010 г. става професор в НБУ.
Преподавателската си дейност започва още през 1985 г. като лектор по египтология в СУ ”Св. Климент Охридски”, от 1991 г. е асистент във Факултета по класически и нови филологии, а от 1997 г. доцент по семитско-хамитски езици(египтология).
Паралелно с преподавателската му работа в СУ се развива и преподавателската и учебно-административната му дейност в НБУ – от 1994 г. е лектор по египтология, през 1998 г. става ръководител на Департамент „Средиземноморски и източни изследвания”, като същата година е назначен и за декан на Бакалавърския факултет. От 2002 г. до 2009 г. е ректор на НБУ.
Изследователската му дейност е свързана с поемането през 2000 г. на ръководството на първата българска изследователска мисия в Египет, като остава ръководител на мисиите и през следващите години.
Проф. Сергей Игнатов е създател и директор на Българския институт по египтология към НБУ от 2006 г.
Автор е на следните издания – „Папирусът не расте на скала” /2004//три издания/, „Египет на фараоните”/2004/ „Мъдростта на древните египтяни”/2009//две издания/, „Морфология на класическия Египет”/2012/ и на над 100 публикации в научни издания и специализирания периодичен печат.
През 2006г. е сред номинираните кандидати за президент на обединението на десните политически партии в България.
От м. август 2009 г. е заместник министър, а от 19 ноември 2009 г. до 6 февруари 2013 г. е и министър на Министерството на образованието, младежта и науката.
Владее руски, английски и френски език, преподава и провежда изследвания на древноегипетски и коптски, ползва асиро-вавилонски (акадски) и старогръцки езици.