Проф.здк дин Севелина Цокова Гьорова /1934-2007/

      Родена е на 12 април 1934 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия. През 1957 г. завършва ВИТИЗ“Кръстьо Сарафов“ при проф. Г. Гочев, специалност “Театрознание”. Специализира в Париж през 1966 г., защитава дисертация и получава научно звание доктор на искуствознанието. През 1967 г. е назначена за доцент в НАТВИЗ. През периода 1958-1978 г. е драматург и главен драматург на Народния театър“Иван Вазов“ – София, а през 1966-1968 г. и на театър „Сълза и смях“. След 1970 г. в продължение на две десетилетия е секретар на Съюза на артистите по проблемите на театралната критика и Председател на българския център на Международната организация на театралните критици. От 1981 г. е професор и до 2002 г. е преподавател в НАТВИЗ по дисциплините „Увод в театрознанието“ и „Театрална критика“.
        Научните интереси на проф. Севелина Гьорова са в сферата на взаимодействието между актьорското, режисьорското и драматургичното изкуство и творчеството на съвременното й поколение актьори.
        За пръв път печата своя статия през 1955 г. в сп. “Театър”. Автор е на книги по проблемите на драматургията и театъра и на 16 монографии за видни български артисти и режисьори. Особено популярни са книгите-портрети: за Андрей Чапразов,  Рачко Ябанджиев, Ружа Делчева, Апостол Карамитев, Любомир Кабакчиев, Спас Джонев и др. С голяма популярност сред театралната общност и публика са творбите й „Театрален триумфират“/1979/, „Диалог с времето“, „Триединството на театъра“, „Ловци на мигове“. Публикува и сборник с есета за театъра и сцената „Младият герой в театъра“/1972/,  книгата с интервюта и автобиографични бележки “Режисьорите за своята професия. Творчески портрети”/1974/, изследването “Българският драматичен театър”/1979/ както и документалната повест „Константин Кисимов“/1971/.
      Проф. Севелина Гьорова е удостоена  с високи държавни и театрални отличия и награди. Заслужил деятел на културата/1977/.
      Умира нелепо на 7 октомври 2007 г., след като е блъсната от тролейбус на път за Кукления театър в Стара Загора.