Ктн инж. Светослав Силагиев Илиев

Роден е през 1931 г. в с. Сланотрън. Един от създателите на Института по помпи при Комбината за помпи „Георги Димитров“- Видин през 1984 г.