Ктн инж. Светослав Силагиев Илиев

Роден е през 1931г. в с.Сланотрън. Един от създателите на Института по помпи при Комбината за помпи „Георги Димитров“-Видин през 1984г.