Доц.кмн д-р Светослав Василев Иванов

Роден е на 2 февруари 1918г. в София.
През 1943г. завършва медицина. Като млад специалист работи в гр.Димово. През 1947г. постъпва като доброволен асистент в Клиниката по факултетска терапия при Медицинския факултет в София. През 1951г. е назначен за редовен асистент, а от 1963г. за доцент. От 1963 до 1975г. е заместник директор, а от 1975 до 1978г. е директор на Първа клинична болница „Д-р К.Хавезов“. В периода 1978-83г. е директор на Научния институт по вътрешни болести и на Научния институт по хирургия при Медицинска академия-София. През 1979г. защитава дисертация и придобива научна степен кандидат на медицинските науки.
Научните му интереси, изследвания и публикации са в сферите на гастроентерологията.
През 1983г. му е присъдено почетното звание „народен лекар“.