Доц. кмн д-р Светослав Василев Иванов

Доц. кмн д-р Светослав Василев Иванов е роден на 2 февруари 1918 г. в София.
През 1943 г. завършва медицина. Като млад специалист работи в гр. Димово и оставя незабравими спомени сред жителите на града и околните села с лекарските и човешките си качества. През 1947 г. постъпва като доброволен асистент в Клиниката по факултетска терапия при Медицинския факултет в София. През 195 1г. е назначен за редовен асистент, а от 1963 г. за доцент. От 1963 г. до 1975 г. е заместник директор, а от 1975 г. до 1978 г. е директор на Първа клинична болница „Д-р Кирил Хавезов“. В периода 1978-83 г. е директор на Научния институт по вътрешни болести и на Научния институт по хирургия при Медицинска академия-София. През 1979 г. защитава дисертация и придобива научна степен кандидат на медицинските науки.
Научните му интереси, изследвания и публикации са в сферите на гастроентерологията.
През 1983 г. му е присъдено почетното звание „народен лекар“.