Гл.ас. Русин Асенов Коцев

Роден е на 26 януари 1986г.в гр.Видин. Средното си образование завършва в ПТГ-Видин специалност „Автомобили и кари“ през 2005г. и започва работа като репортер в телевизия „Рома“- Видин и възпитател в Сдружение “Свободен младежки център“-Видин по програма „Център за работа с деца на улицата“.Бакалавърската и магистърска степен на висшето си образование завършва във ВТУ“Св.св.Кирил и Методий“ по специалността „българска филология“ през периода 2006-2011г. През 2012г. става редовен докторант, а през 2013г. е избран за асистент в Катедрата по съвременен български език към Филологическия факултет на Великотърновския университет.
Има 15 публикации и доклади в специализирани издания и по време на наши и международни форуми.
Ползва английски, немски и руски език.