Гл.ас. Русин Асенов Коцев

Гл.ас. д-р Русин Асенов Коцев е роден на 26 януари 1986 г. в гр. Видин. Средното си образование завършва в Професионална техническа гимназия „Васил Левски“- Видин специалност „Автомобили и кари“ през 2005 г. и започва работа като репортер в телевизия „Рома“- Видин и възпитател в Сдружение “Свободен младежки център“- Видин по програма „Център за работа с деца на улицата“. Бакалавърската и магистърска степен на висшето си образование завършва във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“ по специалността „Българска филология“ през периода 2006-2011 г. През 2012 г. става редовен докторант, а през 2013 г. е избран за асистент в Катедрата по съвременен български език към Филологическия факултет на Великотърновския университет. През 2015 г. създава неправителствена организация и регистрира сайт „Ангалупе“ за проблемите на ромското население в България. През 2016 г. защитава докторската си дисертация.
Има 15 публикации и доклади поместени в специализирани издания и по време на наши и международни форуми.
Ползва английски, немски и руски език.

През 2017 г. Русин Коцев заминава за Германия и се установява в гр. Кобленц, където преподава български език в две училища, в които се обучават деца на български емигранти. През 2020 г. Дойче веле излъчва филм за дейността му сред българската и ромска общност в Германия.