Проф. Руселина Лозанова Ницолова,дфн

Родена е през 1940г. във Видин. Преподавател в СУ по съвременен български език.