Дтн Росица Никодимова Ангелова

Гл. ас. Росица Никодимова Ангелова, дтн е родена е в гр.Брегово, но родовият ѝ корен е от с. Гъмзово. Преподавател в МГУ-София.