Дтн Росица Никодимова Ангелова

Родена е в гр.Брегово/Гъмзово????/. Преподавател в МГУ-София.