Дтн Росица Никодимова Ангелова

Росица Никодимова Ангелова, дтн е родена е в гр.Брегово, но родовият ѝ корен е от с. Гъмзово. Преподавател в МГУ-София.