Д-р инж. Росица Ненова Костова – Витанова

Родена е през 1946г. в гр.Белоградчик. През 1964г. завършва Белоградчишката гимназия и е приета за студент във ВХТИ-София. Завършва института през 1970г., като първенец на випуска и постъпва на работа като технолог в завода за полиамидни влакна на Видинския химически комбинат. През този период има 27 научни публикации и е ръководител на дипломните проекти на 10 студенти от ВХТИ. През 1978г. защитава докторската си дисертация и специализира в Икономическия институт – София. От 1981г. е на работа в системата на Министерството на външната търговия. Има водеща роля за изграждане на нови мощности в Свилоза – Свищов и Химкомбината в гр.Ямбол. През 1986г. и е присъдено званието „Отличник на Министерството на химическата промишленост“ за изключителния й принос в осигуряването на енергийни суровини за химическите заводи и предприятия в страната. През 1992г. създава собствена фирма за външно-търговска дейност.
Съпруга е на д-р инж.Методи Георгиев Витанов.