Д-р инж. Росица Ненова Костова – Витанова

Д-р инж. Росица Ненова Костова – Витанова е родена през 1946 г. в гр. Белоградчик. През 1964 г. завършва Белоградчишката гимназия и е приета за студент във ВХТИ-София. Завършва института през 1970 г., като първенец на випуска и постъпва на работа като технолог в завода за полиамидни влакна на Видинския химически комбинат. През този период има 27 научни публикации и е ръководител на дипломните проекти на 10 студенти от ВХТИ. През 1978 г. защитава докторската си дисертация и специализира в Икономическия институт – София. От 1981 г. е на работа в системата на Министерството на външната търговия. Има водеща роля за изграждане на нови мощности в Свилоза – Свищов и Химкомбината в гр. Ямбол. През 1986 г. и е присъдено званието „Отличник на Министерството на химическата промишленост“ за изключителния й принос в осигуряването на енергийни суровини за химическите заводи и предприятия в страната. През 1992 г. създава собствена фирма за външно-търговска дейност.
Съпруга е на д-р инж. Методи Георгиев Витанов /виж отделна статия/.