Ст.н.с. Росица Йотова Велкова

Родена на 16 декември 1971г. в гр.Видин. През 1997г. завършва Висшия институт по архитектура и строителство в София. Научен сътрудник е в Института по хидротехника и мелиорации-София.