Ст.н.с. инж.Росица Йотова Велкова

Ст.н.с. инж. Росица Йотова Велкова е родена на 16 декември 1971 г. в гр. Видин. През 1997 г. завършва Висшия институт по архитектура и строителство в София. Научен сътрудник е в Института по хидротехника и мелиорации-София.