Ст.ас. Рашка Йосифова Симеонова

Родена на 11 ноември 1948г. в с.Ружинци.
През 1971г. завършва ВТУ“Св.св.Кирил и Методий“. Същата година е назначена за асистент по съвременен български език в университета, а през 1979г. става старши асистент. През 1981г. е на специализация в СССР.
Автор е на множество публикации в университетски и научни издания и периодичния печат. По значимите й трудове са: „Думи и форми с ятова гласна“, „Лингвистичен анализ на „Напаст божия“ от Елин Пелин“, „Възгледите на Александър Теодоров – Балан по въпросите на словореда“ и др.