Гл. ас. Рашка Йосифова Симеонова – Христова

Главен асистент  Рашка Йосифова Симеонова е родена на 11 ноември 1948 г. в с. Ружинци. Средното си образование започва да учи в Плевенската математическа гимназия, но последните две години се прехвърля в Белоградчишката гимназия, където се дипломира. През 1971 г. завършва Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий“, специалност  „Българска филология“. Същата година става докторант, а през 1975 г. е назначена за асистент по съвременен български език в университета, през 1979 г. става старши асистент, а от 1988 г. е главен асистент. През 1981 г. е на специализация в Институт Руского языка имени А.С. Пушкина в Москва, СССР.

Научноизследователските ѝ интереси са в областите – българска книжовно-разговорна реч /лингвистичен статус на книжовно-разговорната реч, фонетика, синтаксис/, стилистика, лингвостилистичен анализ на художествени текстове и история на българското езикознание.

Водила е лекционни курсове по – българска разговорна реч, фонетика на българската книжовно-разговорна реч, разговорна реч и езиковото обучение в училищата, специализиран семинар по книжовно-разговорна реч и синтаксис на словосъчетанието и семинарни занятия по – синтаксис, стилистика, диалектология, фонетика и езикова култура.

Заемала е и административните длъжности – отговорник за Архива на българската разговорна реч към Катедрата по съвременен български език и ръководител на магистърска програма „Българска разговорна реч“, а по-късно „Устна комуникация и книжовен език“.

Рашка Йосифова е автор на над 50 публикации в университетски и научни издания и периодичния печат, а подчертано приносен /и оригинален/ характер имат нейните научноизследователски разработки в областта на българската книжовно-разговорна реч, стилистиката и лингвостилистичния анализ на художествените тектове. По значимите й трудове са: „Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения“ /1999, 2002, 2012/, „Лингвостилистични анализи“ /2012/ и издадената в съавторство с Димитър Чизмаров „Помагало по стилистика на българския книжовен език“ /1985/ , както и статиите „Думи и форми с ятова гласна“, „Лингвистичен анализ на „Напаст божия“ от Елин Пелин“, „Възгледите на Александър Теодоров – Балан по въпросите на словореда“ и др.

След пенсионирането си през 2008 г. продължава да работи като хоноруван преподавател в университета.