Проф. чл.кор. д-р Асен Гудев, дмн е роден на 6 юли 1960 г. в София. Висшето си образование завършва в Медицински университет – София през 1986 г. и започва работа като ординатор в Белоградчишката болница. През 1988 г. печели конкурс за асистент в катедрата по пропедевтика на вътрешните болести в Медицинския факултет на СУ. Последователно е назначаван за старши и главен асистент. През 1991 г. придобива специалност „Вътрешни болести“, а през 1995 г. специалност „Кардиология“. През 2002 г. печели конкурс за доцент по кардиология във ВМИ-Плевен и е назначен за ръководител на Кардиологичната клиника в МБАЛ – Плевен. От 2004 г. е ръководител на Кардиологичната клиника на УМБАЛ „Царица Йоана“- София, а от 2005 г. ръководител на Клиничен център по спешна медицина – София. През тези години специализира в Англия, Австрия, Германия и в курсове на Световната здравна организация.

В преподавателската си дейност води обучение в преддипломни и следдипломни курсове по вътрешни болести и кардиология.

Научните интереси и приноси на проф. д-р Асен Гудев са предимно в областта на кардиологията и са в сферите на диагностиката, лечението и профилактиката на атеросклеротичните и сърдечно-съдовите заболявания, проучването на имунните механизми на атеросклерозата и оксидативния стрес.

Проф. Гудев е бивш и настоящ член на български и международни научни и лекарски организации, секретар на Научно медицинското дружество по вътрешни болести и Българския липиден комитет, председател на Дружеството на кардиолозите в България, на Българското кардиологично дружество, на Държавната изпитна комисия по кардиология, президент на Съюза на медицинските специалисти в България и т.н. От 2015 г. е национален консултант по кардиология.

През 2018 г. и избран за член кореспондент на Българската академия на науките.