Роден е на 21 юни 1867 г. в гр. Котел. Завършва обществени науки и история във Висшето училище  – София /днес Софийски университет/ през 1893 г. Учителства в Котел, Добрич, София, Ловеч и Варна.

През 1897-1902 г. е учител във Видинската гимназия и заедно с Антон Страшивмиров редактира сп. „Праг“. Превежда от английски и пише статии за списанието на основните учители – „Педагогическа практика“ но не само за  образованието, а и в различни други области.

През 1907 г. е назначен за професор по зоология в Софийския университет. От 1908 г. преподава в Мъжката гимназия във Варна. Бил е окръжен училищен инспектор в Пазарджик, Битоля и Варна.

Проф. Велико Гочев е автор на учебници по биология, зоология, физическа география,, хигиена, антропология и др., издава географски карти за гимназиалните училища и защитава активно интересите на учителското съсловие.

Избран е за член на Варненското археологическо дружество, а след смъртта на Карел Шкорпил поема неговото председателство.

Носител е на отличия и награди по различни поводи, както и на ордените „Св. Александър“- IV-та степен и „За гражданска заслуга“- III-та и I-ва степен.

Съпругата му е била от чешки произход и има с нея три деца, едното от които е д-р Петър Великов Гочев /виж отделна статия/.

Велико Гочев умира на 19 февруари 1948 г. във Варна.