Проф. д-р Пламен Цветанов Георгиев, дм, дмн е роден на 20 октомври 1964 г. във Видин. Корените на фамилията му са от с. Държаница. През 1982 г. завършва Видинската математическа гимназия, а през 1990 г. магистърска степен по медицина от Плевенския медицински институт. От 1990 г. до 1998 г. последователно е асистент, старши и главен асистент в Катедрата по неврология и неврохирургия в МУ-Плевен, а от 2007 г. – доцент. От 1990 г. е невролог в УМБАЛ “Д-р Странски“ в Плевен, като от 1997 г. работи и в Сектор „Клинична неврофизиология“, кабинет по ЕМГ на болницата. През 1994 г. придобива специалност по неврология. През 1999 г. специализира нервна и мускулна биопсия и клинична неврология и ЕМГ в Израел, а през 2003 г. и макроЕМГ и Доплерова сонография в Германия. През 2002 г. придобива професионална квалификация по здравен мениджмънт, през 2006 г. – по клинична ЕМГ и ЕП, а през 2007 г. по клинична ЕЕГ. През 2005 г. защитава научната и образователна степен доктор по медицина. От 2009 г. е експерт към Комисия по медицина и спорт на НАОА при Министерския съвет, а от 2010 г. е консултант по неврофизиология към Университетска болница в Ковънтри, Великобритания. Научна степен „доктор на медицинските науки“ получава през 2012 г. след защита на дисертационен труд на тема „Клинико-имонологично проучване на промяната в метаболизма на екстрацелуларните матриксни протеини и биомаркерите за ваксуларна увреда при исхемична мозъчно-съдова болест и диабетна полиневропатия“. През 2015 г. става професор по неврология.
Проф. Пламен Цветанов е бил член или е член на: GeneralMedikalCouncil, УС на БНД по клинична ЕМГ и ЕП, УС на МБАЛ – Благоевград, Хайделбергската асоциация на младите учени в Европа и др. и Председател на Надзорния съвет на БНД по неврология.
В продължение на два мандата от 2007 г. до 2015 г. е общински съветник от групата на Българската социалистическа партия в Общински съвет – Видин.
Има множество публикации в наши и чужди специализирани медицински и популярни издания.
Владее английски език и ползва френски и руски езици в научната си дейност.

Проф. д-р Пламен Цветанов Георгиев, дм, дмн