Роден е на 20 октомври 1964г. във Видин. Корените на фамилията му са от с.Държаница. През 1982г. завършва Видинската математическа гимназия, а през 1990г. магистърска степен по медицина от Плевенския медицински институт. От 1990 до 1998г. последователно е асистент, старши и главен асистент в Катедрата по неврология и неврохирургия в МУ-Плевен, а от 2007г. – доцент. От 1990г. е невролог в УМБАЛ“Д-р Странски“ в Плевен, като от 1997г. работи и в Сектор „Клинична неврофизиология“, кабинет по ЕМГ на болницата. През 1994г. придобива специалност по неврология. През 1999г. специализира нервна и мускулна биопсия и клинична неврология и ЕМГ в Израел, а през 2003г. и макроЕМГ и Доплерова сонография в Германия. През 2002г. придобива професионална квалификация по здравен мениджмънт, през 2006г. – по клинична ЕМГ и ЕП, а през 2007г. по клинична ЕЕГ. През 2005г. защитава научната и образователна степен доктор по медицина. От 2009г. е експерт към Комисия по медицина и спорт на НАОА при Министерския съвет, а от 2010г. е консултант по неврофизиология към Университетска болница в Ковънтри, Великобритания. Научна степен „доктор на науките“ получава през 2012г. след защита на дисертационен труд на тема „Клинико-имонологично проучване на промяната в метаболизма на екстрацелуларните матриксни протеини и биомаркерите за ваксуларна увреда при исхемична мозъчно-съдова болест и диабетна полиневропатия“. През 2015г. става професор по неврология.
Проф.Пламен Цветанов е бил член или е член на: GeneralMedikalCouncil, УС на БНД по клинична ЕМГ и ЕП, УС на МБАЛ – Благоевград, Хайделбергската асоциация на младите учени в Европа и др. и Председател на Надзорния съвет на БНД по неврология.
В продължение на два мандата от 2007г. до 2015г. е общински съветник от групата на Българската социалистическа партия в Общински съвет – Видин.
Има множество публикации в наши и чужди специализирани медицински и популярни издания.
Владее английски език и ползва френски и руски езици в научната си дейност.

Проф.д-р Пламен Цветанов Георгиев, дм, дмн