Гл.ас. ст.н.с. д-р Пламен Рангелов Петков

Гл.ас. ст.н.с. д-р Пламен Рангелов Петков е роден в с. Вълчек. Основното си образование завършва в ОУ “Паисий Хилендарски“- Видин. Работи в Центъра по тракология „Проф. Александър Фол“ към Института по балканистика при БАН и е бил преподавател в ЮЗУ-Благоевград. Докторската си дисертация на тема „Военно-политическите отношения на тракийските владетели в Европейския югоизток“ защитава през 2008 г., а през 2011 г. дисертацията му е издадена като книга от издателство „Фабер“.

На снимката е гл.ас. д-р Пламен Рангелов Петков при откриване на изложба на Центъра по тракология „Проф. Александър Фол“ при ИБЦТ – БАН под надслов „Хаосът остава в Тракия“ в гр. Монтана през 2017 г.