Гл.ас. д-р Пламен Рангелов Петков

Роден е в с.Вълчек. Основното си образование завършва в ОУ“Паисий Хилендарски“-Видин. Работи в Центъра по тракология „Проф.Александър Фол“ към Института по балканистика при БАН и е бил преподавател в ЮЗУ-Благоевград. Докторската си дисертация на тема „Военно-политическите отношения на тракийските владетели в Европейския югоизток“ защитава през 2008г., а през 2011г. е издадена като книга от издателство „Фабер“.