Гл.ас. ст.н.с. д-р Пламен Рангелов Петков

Гл. ас. ст. н. с. д-р Пламен Рангелов Петков е роден в гр. Видин, но родовият му корен е от с. Вълчек. Основното си образование завършва в ОУ “Паисий Хилендарски“- Видин. Работи в Центъра по тракология „Проф. Александър Фол“ към Института по балканистика при БАН и е бил преподавател в ЮЗУ – Благоевград. Докторската си дисертация на тема „Военно-политическите отношения на тракийските владетели в Европейския югоизток и между 230/229 г. пр. Хр – 45/46 г. сл. Хр.“ защитава през 2008 г., а през 2011 г. дисертацията му е издадена като книга от издателство „Фабер“. Има повече от 30 публикации в български и чужди специализирани издания.

На снимката е гл. ас. д-р Пламен Рангелов Петков при откриване на изложба на Центъра по тракология „Проф. Александър Фол“ при ИБЦТ – БАН под надслов „Хаосът остава в Тракия“ в гр. Монтана през 2017 г.