Ас.д-р Пламен Милчев Чернополски, д.м.

Роден е на 17 януари 1980г. във Видин в семейството на майка лекар – гастроентеролог и баща инженер по автоматизация на производството. Завършва Гимназията с преподаване на чужди езици с пълно отличие през 1998г. През 2005г. завършва отново с пълно отличие и университетско звание „Златен Хипократ“ Медицинския университет – Варна, номиниран е за мини Нобелова награда за медицина и с право на специализация по избираема специалност. Още преди дипломирането си е номиниран за специализация в Япония, но по семейни причини отказва специализацията. На 01.01. 2006г. е назначен за специализант по хирургия към Втора хирургична клиника на МБАЛ-Варна, а по-късно за ординатор-хирург на клиниката.
През 2008г. д-р Пламен Чернополски става хонорован асистент към Катедра по хирургически болести на МУ-Варна, а от 2009г. е избран за асистент към УНС – Коремна хирургия. В същата катедра през 2011г. и му е призната специалност по хирургия. През 2012г. завършва двегодишен курс по здравен мениджмънт.
През м.февруари на 2015г. Пламен Чернополски защитава докторската си дисертация на тема „Палеативни интервенции при малигнен иктер“ и получава образоватлно-научната степен „доктор на медицинските науки“.
Основните научни интереси на д-р Чернополски са в областта на жлъчно-чернодробната и панкреатичната хирургия и лапароскопската хирургия.
Има над 20 публикации в български медицински издания и участва в български и международни медицински форуми.
От 2012г. е член на IASGO.
Д-р Пламен Чернополски е семеен с две деца.