Доц. д-р Петър Янков

Доц. д-р Петър Янков е роден в гр. Севлиево, но родовият му корен е от  с. Цар Петрово. Орнитолог.