Доц. Петър Флоров Цветанов

/ -2014/
Роден е в с.Тияновци. Преподавател в УНСС.
Синът му е бил подуправител на БНБ. Сега живее и работи в Англия. Дъщеря му живее в Канада.
Умира през 2014г.