Доц. Петър Флоров Цветанов /1933-2014/

Доц. Петър Флоров Цветанов е роден на 18 септември 1926 г. в с. Тияновци. Бил е преподавател в УНСС.
Синът му е бил подуправител на БНБ. Сега живее и работи в Англия. Дъщеря му живее в Канада.
Доц. Петър Цветанов умира през 2014 г. в София.