Проф. Петър Лозанов

Роден е в гр.Белоградчик. Специалист по агрономство.