Кмн Петър Иванов Боцов

Роден е на 21 март 1917г. в гр.Брегово. Завършва медицина през 1942г. в София. Работи като участъков лекар в с.Гурково/днес гр.Дунавци/ и гр.Брегово, а по-късно и в с.Брусарци, Монтанска област. От 1947 до 1952г. е ординатор и началник на отделение в Кожно-венерологичния диспансер и заместник главен лекар на Видинската болница. През периода 1952-53г. е главен инспектор на Министерството на народното здраве. През 1958г. защитава дисертация и получава научна степен кандидат на медицинските науки. От 1976г. до 1979г. е зам.директор на Научно изследователския кожно-венерологичен институт, София, а през годините 1978-79 и Главен републикански специалист по дерматология и венерология при Министерството на народното здраве.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-ЧП273.