Кмн Петър Иванов Боцов

Кмн д-р Петър Иванов Боцов е роден на 21 март 1917 г. в гр. Брегово. Завършва медицина през 1942 г. в София. Работи като участъков лекар в с. Гурково /днес гр. Дунавци/ и гр. Брегово, а по-късно и в с. Брусарци, Монтанска област. От 1947 г. до 1952 г. е ординатор и началник на отделение в Кожно-венерологичния диспансер и заместник главен лекар на Видинската болница. През периода 1952-53 г. е главен инспектор на Министерството на народното здраве. През 1958 г. защитава дисертация и получава научна степен кандидат на медицинските науки. От 1976 г. до 1979 г. е зам.директор на Научно изследователския кожно-венерологичен институт, София, а през годините 1978-79 г. и Главен републикански специалист по дерматология и венерология при Министерството на народното здраве.
За повече информация за д-р Петър Боцов виж ДА Видин, Ф-ЧП №273.