Проф.д-р Петко Минчев Минчев,дмн

Роден е в гр.Силистра през 1943г. Заедно със семейството си се премества във Видин, където завършва Видинската гимназия през 1961г. Същата година е приет за студент в Медицинския университет – София. Лекарската си практика започва в русенските села. През 1979г.защитава дисертация и става кандидат на медицинските науки. През 1986г. е избран за доцент и ръководител на Университетската детска клиника по белодробни заболявания. През 1995г. създава специалността „детска пневмология и фтизиатрия“ и обучава над 70 специалисти в цялата страна. През 1998г. защитава докторската си дисертация. През 2006г. е избран за професор по белодробни болести в МУ-София.
Проф.Петко Минчев има специализации в Москва, Берлин, Варшава и СЗО.
Автор е на над 230 научни труда и публикации, една монография, три учебника, две рационализации и един патент.
Проф.Минчев е председател на Българската асоциация по детска пневмология и гл.редактор на специализираното научно списание „Български медицински журнал“. Член е на Българското дружество по белодробни болести и Европейското респираторно дружество и е Национален консултант по детска пневмология и фтизиатрия при МЗ.
Многократно е награждаван за научните си резултати и принос.
Владее и ползва английски, френски и руски език.