Проф. Петко Миков Черняев

(1908-1975)
Роден е на 14 октомври 1908г. в гр.Кула. Баща му Мико Въков Черния е от с.Големаново и е участвал в четата на Панайот Хитов, в Сръбско-турската война от 1976г. и в Руско-турската освободителна война като опълченец. След освобождението се занимава с търговия.
Петко Миков завършва началното и прогимназиалното си образование в гр.Кула, а средно в София. През 1927г. се записва за редовен студент в Агрономическия факултет на СУ”Св.Климент Охридски”. След завършване на висшето си образование се занимава с научна работа в Министерството на земеделието. По късно е избран и назначен за професор във Висшия лесотехнически институт и преподава в катедра „Механика на обработка на дървесината”.
Проф.Черняев написва и издава няколко научни труда, преведени и на чужди езици.
Умира през 1975г. в София.