Проф. Петко Миков Черняев /1908-1975/

Проф. Петко Миков Черняев е роден на 14 октомври 1908 г. в гр. Кула. Баща му Мико Въков Черния е от с. Големаново и е участвал в четата на Панайот Хитов, в Сръбско-турската война от 1976 г. и в Руско-турската освободителна война като опълченец. След освобождението се занимава с търговия.
Петко Миков завършва началното и прогимназиалното си образование в гр. Кула, а средно в София. През  1927 г. се записва за редовен студент в Агрономическия факултет на СУ ”Св. Климент Охридски”. След завършване на висшето си образование се занимава с научна работа в Министерството на земеделието. По късно е избран и назначен за професор във Висшия лесотехнически институт и преподава в катедра „Механика на обработка на дървесината”.
Проф. Петко Черняев написва и издава няколко научни труда, преведени и на чужди езици.

Умира през 1975 г. в София.