Проф. Пенчо Петков Рангелов

Проф. Пенчо Петков Рангелов е роден през 1933 г. в с. Гурково /днес гр. Дунавци/. Преподавател във Висшия институт по хранително-вкусова промишленост – Пловдив. Специалист по ароматни съединения.