Проф. Пенчо Петков Рангелов

Роден е през 1933г. в с.Гурково/днес гр.Дунавци/. Преподавател във ВИХВП-Пловдив. Специалист по ароматни съединения.