Доц. Панто Филипов Пантев

Доц. инж. Панто Филипов Пантев е роден през 1939 г. в гр. Плевен, но родителите му са от Видинския край. Баща му е от с. Бела, а майка му от с. Раковица. Той е учил само една година в училището в с. Бела, но подържа бащината си къща и прекарва повечето от отпуските си в нея. Основното и средното си образование завършва в София, а висше в МЕИ „В.И. Ленин“, специалност „Електротехника“. От 1965 г. е преподавател, първоначално в Полувисшия железопътен институт, а по-късно във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, до пенсионирането си през 2003 г.

Основните направления, в които е работил, са – елекрификация на ж.п. линии и модернизация на железопътния транспорт в България. Създава и методика за организация на обучението на локомотивни машинисти на електрически локомотиви. Основател е на катедрата „Експлоатация и ремонт на електрически локомотиви“ /сега „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта“. В периода 1984-1989 г. е ръководител на предметно-методична комисия „Електрически локомотиви“ в катедра „Железопътна техника“.

Доц. Панто Пантев е автор на редица публикации в специализирани издания, както и на учебници и учебни помагала – „Учебник за техникумите по силнотокова електротехника“ /1977/, „Електрически локомотиви – устройство, електрообзавеждане и електрозадвижване. Учебник“ /1978/, „Електрическа тяга. Учебник“ /1985/, „Електрически магистрален локомотив серия 46 на БДЖ. Механична част. Учебно помагало“ /1989/, „Опис на елементите на електрическите вериги“ /1989/, „Схеми на електрическите вериги“ /1989/, „Експлоатация на електрически локомотиви. Учебник“- в съавторство /1992/, „Новата наредба за безопасност в жп транспорта“ /2006/ и др.

През 2018 г. получава наградата „Заслужил преподавател на ВТУ „Тодор Каблешков“.