Доц. Панто Пантев

Роден е през 1939 г. в гр. Плевен, но родителите му са от Видинския край. Баща му е от с. Бела, а майка му от с. Раковица. Той е учил само една година в училището в с. Бела, но подържа бащината си къща и прекарва повечето от отпуските си в нея. Основното и средното си образование завършва в София, а висше в МЕИ “В.И.Ленин”, специалност “Електротехника”. От 1965 г. е преподавател, първоначално в Полувисшия железопътен институт, а по-късно във Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков”, до пенсионирането си през 2003 г.

Основните направления, в които е работил, са елекрификация на ж.п. линии и модернизация на железопътния транспорт в България. Създава и методика за организация на обучението на локомотивни машинисти на електрически локомотиви. Основател е на катедрата “Експлоатация и ремонт на електрически локомотиви” /сега “Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта”. В периода 1984-1989 г. е ръководител на предметно-методична комисия “Електрически локомотиви” в катедра “Железопътна техника”.

Панто Пантев е автор на редица публикации в специализирани издания, както и на учебници и учебни помагала – “Учебник за техникумите по силнотокова електротехника” /1977/, “Електрически локомотиви – устройство, електрообзавеждане и електрозадвижване. Учебник” /1978/, “Електрическа тяга. Учебник” /1985/, “Електрически магистрален локомотив серия 46 на БДЖ. Механична част. Учебно помагало” /1989/, “Опис на елементите на електрическите вериги” /1989/, “Схеми на електрическите вериги” /1989/, “Експлоатация на електрически локомотиви. Учебник”- в съавторство /1992/, “Новата наредба за безопасност в жп транспорта” /2006/ и др.

През 2018 г. получава наградата “Заслужил преподавател на ВТУ “Тодор Каблешков”.