Проф.д-р Олга Максимова Младенова

Родена е в гр.София. Дъщеря е на проф.Максим Младенов/виж отделна статия/. Висшето си образование завършва в университета в Букурещ по специалността „Класическа филология“. Защитава докторската си дисертация в института по балканистика при БАН, където работи като изследовател и научен сътрудник. През 1983-84г. е гост-изследовател във Виенския университет. По-късно е научен сътрудник в Института за руски език на Руската академия на науките/1986/. През 1992-93г. специализира в Берлинския свободен университет. От 1994г. е преподавател в Университета в Калгари, Канада. През 2010г. печели Хумболдовата стипендия. През 1913г. печели наградата за най-добър изледовател на университета в Калгари. От 1914г. е ръководител на Департамента по лингвистика, езици и култури на същия университет. През 2015г. е удостоена с най-високото отличие на СУ „Доктор хонорис кауза“.
Специализирала е в областите славянски и балкански езици и култури, текстология, историческа лингвистика, етнолингвистика, семантика, прагматика и етнология.
Член е на редакционни колегии и участник в международни конференции и форуми по проблемите на езиковата култура и езиковите връзки.
Проф. Олга Младенова е сред българските учени в чужбина, които са посветили цялата си научна дейност на българския език и са публикували множество изследвания на високо ноучно равнище. Тя е член на Серноамериканската асоциация за проучване на Югоизточна Европа и председател на организацията през последните 7 години. Член е и на три комиси на Международния комитет на славистите и на Изпълнителния комитет на Канадската асоциация на славистите.