Роден е на 17 октомври 1958 г. в гр. Карнобат. Висшето си образование завършва във Висшия институт за хранително-вкусова промишленост – Пловдив. През периоде 1983 – 85 г. е технолог и главен технолог на млекозавода в Карнобат.  Дълги години е ръководител на направление в Института по млечна промишленост – Видин.

 Красимир Кръстев има интереси в областта на технологиите по производство на бяло саламурено и други видове сирена и на механизацията на процедурите по тяхното производство и придобива научните степени научен сътрудник II-ра ст./1987/ и научен сътрудник I-ва ст./1988/.