Н.с. д-р Митко Рачев Велков е роден на 8 декември 1948 г. във Видин. През 1967 г. завършва средното си образование в София, а през 1974 г. висшето си образование в МА-София.

Митко Велков е на работа от 1979 г. като специалист биохимик в Националната лаборатория по допинг контрол, а през 1980 г. става научен сътрудник във Висшия институт по физкултура – София.

Основно направление в научната и научно – изследователската му дейност са физиохимичните методи за установяване на наличието на допингови средства.

Съавтор е на изданието „Ръководство по биохимия“ /1992, 2001/, за студенти в Националната спортна академия.