Роден е на 8 декември 1948 г. във Видин. През 1967 г. завършва средното си образование в София, а през 1974 г. висшето си образование в МА-София.

Митко Велков е на работа от 1979 г. като специалист биохимик в Националната лаборатория по допинг контрол, а от 1980 г. става научен сътрудник във ВИФ.

Основно направление в научната и научно – изследователската му дейност са физиохимичните методи за установяване на наличието на допингови средства.