Родена е през м. април 1962 г. във Видин. Родовият ѝ корен е от с. Бела. Баща ѝ Людмил Иванов Атанасов/ виж отделна статия/ е автор на „Кратка история на село Бела“/1978/. Средното си образование Албена Иванова завършва през 1980 г. в 29 ЕСПУ в София с разширено изучаване на английски език, а висше в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“ през 1985 г. Записва доктурантура и през 1999 г. защитава докторската си дисертация на тема „Стилно-езикови особености на модернизма в поезията на балканските славяни в прехода XIX – XX век“. От 2000 г. е литературовед /филолог-проучвател/ към Института по литература при БАН, а от 2002 г. е научен сътрудник II степен в секция „Сравнително литературознание“ в същия институт.

Научните интереси и дейности на Албена Иванова са в областите на компаративистиката, славистиката и балканистиката.

Участвала е в няколко проекта по проблемите на българската, балканската и славянската литератури.

Има десетки публикации в специализирани и популярни издания на български и чужди езици, била е редактор и съставител на сборници с литературно-критични материали и статии и е автор на книгата „Поезията на южнославянския символизъм“/2006/, за която получава наградата на Съюза на учените в България за 2007 г.