Роден е на 20 март 1957 г. във Видин. Висшето си образование завършва през 1982 г. във Висшия машинноелектротехнически институт – София, специалност “Машинен инженер”. Работел е в Института по тежко машиностроене. От 1984 г. е научен сътрудник към научно-производствено сдружение при ВМЕИ-София. През периода 2010-2015 г. е член на Съвета на директорите и директор на проекта “Бургас – Александропулис”.