Н.с. Анжел Евгениев Димитров е роден  на 20 март 1957 г. във Видин. Средното си образование завършва в Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ – Видин през 1975 г., а висше през 1982 г. във Висшия машинно – електротехнически институт – София, специалност „Машинен инженер“. Работил е в Института по тежко машиностроене. От 1984 г. е научен сътрудник към научно-производствено сдружение при ВМЕИ-София.

Специалист е в областта на хидравликата и пневматиката.

През периода 2010 – 2015 г. н.с. Анжел Димитров  е член на Съвета на директорите и  изпълнителен директор на проекта „Бургас – Александропулис“.