кин Никола Петров Койчев /1944-2008/

Кин инж. Никола Петров Койчев е роден на 4 януари 1944 г. в Белоградчик, където завършва основното и средното си образование. Първото си висше образование завършва през 1970 г. във ВМЕИ-София специалност „Технология на машиностроенето“, а второто във ВИИ „Карл Маркс“ специалност „Икономика на труда“. През периода 1988-1991 г. е секретар на Министерството на икономиката и планирането.
Последователно е депутат в 36-то Народно събрание от 5-ти Видински МИР – заместник председател на Комисията по труда и социалното осигуряване /1991-94/, в 37-то Народно събрание от 23 МИР- София – председател на Комисията по труда и на Икономическата комисия /1994-97/ и в 38-то Народно събрание, отново от 23 МИР-София – член на Комисията по икономическа политика и на Комисията по труда и социалната политика /1997-2001/. От 2001 до 2008 г. е член на Надзорния съвет на Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол.
От 1994 г. до 2000 г. е член на ИБ на ВС на БСП, а от 1997 г. до 2000 г. председател на Софийската организация и зам.председател на ВС на БСП.
Умира на 20 юли 2008 г. в гр.София.