кин Никола Петров Койчев

/1944-2008/
Роден е на 4 януари 1944г. в Белоградчик, където завършва основното и средното си образование. Първото си висше образование завършва през 1970г. във ВМЕИ-София специалност технология на машиностроенето, а второто в УНСС специалност икономика на труда. През периода 1988-1991г. е секретар на Министерството на икономиката и планирането.
Последователно е депутат в 36-то Народно събрание от 5-ти Видински МИР – заместник председател на Комисията по труда и социалното осигуряване/1991-94/, в 37-то Народно събрание – председател на Комисията по труда и на Икономическата комисия/1994-97/ и в 38-то Народно събрание – член на Комисията по икономическа политика и на Комисията по труда и социалната политика/1997-2001/. От 2001 до 2008г. е член на Надзорния съвет на Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол.
От 1994г. до 2000г. е член на ИБ на ВС на БСП, а от 1997г. до 2000г. председател на Софийската организация и зам.председател на ВС на БСП.
Умира на 20 юли 2008г. в гр.София.