Проф.чл.кор. Никола Демирев Димов /1902-1991/

Проф. чл.кор. Никола Демирев Димов е роден на 19 август 1902 г. в с. Николаевка, Варненска област. Завършва средното си образование във Варненската гимназия и известно време учителства в родното си село. Следва във Висшия агрономически институт в Милано, Италия от 1924 г. до 1928 г., но завършва висшето си образование през следващата 1929 г. в Тулуза, Франция. През 1934 – 35 г. специализира млекарство в Чехия и Унгария. При завръщането си в България /1935 г./ е назначен за учител в Млекарското училище в гр. Пирдоп, но през 1937 г. е уволнен по политически причини. Работи една година като учител – специалист в с. Образцов чифлик, Русенско. През 1939 г. е назначен за директор на Практическо млекарско училище – Пирдоп, където работи до 9 септември 1944 г. След тази дата е назначен за главен инспектор в Министерството на земеделието и зав.сектор „Млекарство“. От 1945 г. е доцент в Агрономическия факултет на Висшия селскостопански институт – София, а през 1948 г. става професор и ръководител на Катедрата по млекарство и микробиология в Зоотехническия факултет. През периода 1953 – 1961 г. е зам.ректор и ректор на Селскостопанската академия, а от 1961 г. до 1966 г. по съвместителство завежда катедра „Млекарство“ на академията и е основател /1962/ и първи директор /1963 – 1970/ на Научно – изследователския институт по млечна промишленост – Видин. Член-кореспондент на БАН от 1971 г.
Проф. Никола Демирев Димов е член на БЗНС от 1920 г. Като студент в Тулуза, Франция по негова инициатива е създадена Лига за обединение на южните славяни, на която е избран за председател.
Избиран е за окръжен съветник /1950-59/ в София – окръг и два мандата /1956 – 61 г. и 1961 – 66 г./ е народен представител от Софийския избирателен район. При изборите за 5-то /31- во/ Обикновено народно събрание през 1966 г. е издигнат и избран за народен представител от Белоградчишкия избирателен район и представлява неговите жители до 1971 г.
Основните му научни трудове са: „Топени и пастьоризирани сирена“, „Млекарство“, „Микробиология“ и др.
Умира на 29 август 1991 г. в София.