Проф.чл.кор. Никола Демирев Димов

/1902 – 1991/
Роден е на 19 август 1902 г. в с.Николаевка, Варненска област. Завършва средното си образование във Варненската гимназия и известно време учителства в родното си село. Следва във Висшия агрономически институт в Милано, Италия от 1924 до 1928 г., но завършва висшето си образование през следващата 1929 г. в Тулуза, Франция. През 1934-35 г. специализира млекарство в Чехия и Унгария. При завръщането си в България/1935 г./ е назначен за учител в Млекарското училище в гр.Пирдоп, но през 1937 г. е уволнен по политически причини. Работи една година като учител-специалист в с.Образцов чифлик, Русенско. През 1939 г. е назначен за директор на Практическо млекарско училище-Пирдоп, където работи до 9 септември 1944 г. След тази дата работи като главен инспектор в Министерството на земеделието и зав.сектор „Млекарство“. От 1945 г. е доцент в Агрономическия факултет на Висшия селскостопански институт – София, а през 1948 г. става професор и ръководител на Катедрата по млекарство и микробиология в Зоотехническия факултет. През периода 1953-1961 г. е зам.ректор и ректор на Селскостопанската академия, а от 1961 г. до 1966 г. по съвместителство завежда катедра „Млекарство“ на академията и е основател/1962 г./ и първи директор/1963-1970 г./ на Научно-изследователския институт по млечна промишленост – Видин. Член-кореспондент на БАН от 1971 г.
Проф.Никола Демирев Димов е член на БЗНС от 1920 г. Като студент в Тулуза, Франция по негова инициатива е създадена Лига за обединение на южните славяни, на която е избран за председател.
Избиран е за окръжен съветник/1950-59 г./ в София-окръг и два мандата/1956-61 г. и 1961-66 г./ е народен представител в Софийския избирателен район. При изборите за 5-то/31-во/ ОНС през 1966 г. е издигнат и избран за народен представител от Белоградчишкия избирателен район и представлява неговите жители до 1971 г.
Основните му научни трудове са: „Топени и пастьоризирани сирена“, „Млекарство“, „Микробиология“ и др.
Умира на 29 август 1991г. в София.