Проф. Младен Николов /Икин/

Роден е през 1881г.в с.Чупрене. Учи в родното си село и завършва Педагогическото училище в гр.Лом. Висшето си образование получава в Софийския университет по специалността „философия“, но се отдава на психологията и защитава докторат по психология в Берлинския университет. До 1925г. е секретар на СУ, след което става учител в София и развива частна практика като психоаналитик. Превежда два от основните труда на Зигмунт Фройд, чиито последовател е, „Пет лекции върху психоанализата“/1927/, която е и първата книга по психоанализа преведена в България, и „Несъзнателното“/1932/.
Проф.Младен Николов е автор на няколко книги с фундаментално значение за развитието на психологията в България – „Психоаналитичната метода и нейното значение за науката и живота“ /1922/, „Психоанализата,ключ за разбиране на душите“/1926/, „Любов и психоневроза“/1934/ и „Психологични основи на въздържанието“/1934/.