Д-р Младен Николов Стоянов /Икин/

Д-р Младен Николов Стоянов /Икин/ е роден през 1881 г. в с. Чупрене. Учи в родното си село и завършва Педагогическото училище в гр. Лом. Висшето си образование получава в Софийския университет по специалността „Философия“, но се отдава на психологията и защитава докторат по психология в Берлинския университет. До 1925 г. е секретар на СУ, след което става учител в София и развива частна практика като психоаналитик. Превежда два от основните труда на Зигмунт Фройд, чиито последовател е – „Пет лекции върху психоанализата“ /1927/, която е и първата книга по психоанализа преведена в България, и „Несъзнателното“ /1932/.
Проф. Младен Николов е автор на няколко книги с фундаментално значение за развитието на психологията в България – „Психоаналитичната метода и нейното значение за науката и живота“ /1922/, „Психоанализата, ключ за разбиране на душите“ /1926/, „Любов и психоневроза“ /1934/ и „Психологични основи на въздържанието“ /1934/, „Отражение на психоанализата върху педагогията“ /1942/.

През 1947 г. е назначен за директор на Белоградчишката гимназия, след което следите му се губят.

Има дъщеря и син – Маргарита и Евгений.