Ст.ас. Михаил Райков Миков

Ст.ас. Михаил Райков Миков е роден на 16 юни 1960 г. в гр. Кула. Завършва Кулската гимназия със златен медал и е приет за студент по специалността „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, но по-късно се прехвърля и се дипломира със специалност „Право“ през 1986 г. От същата година до 1990 г. е аспирант в СУ, когато става асистент, по-късно и старши асистент по наказателно право. Има специализации по правата на човека в Монпелие, Франция, по данъчно облагане – Вашингтон, САЩ и по антикорупционни практики в Рим, Италия.
Научните му интереси и публикации са свързани с вината в наказателното право.
Михаил Миков е народен представител  в 38-то, 39-то, 40-то, 41-то и 42-то Народно събрание /1997-2013/ от 5-ти Видински многомандатен избирателен район и в 43-то Народно събрание от 25 МИР, София от Българската социалистическа партия /Коалиция за България и Коалиция „Лява България“/. Автор и вносител е на много проекти за закони и проекти за изменение и допълнение на нормативни документи. Избиран е за председател и зам. председател на постоянни и временни парламентарни комисии, за председател на ПГ на „Коалиция за България“ и на комисии за сътрудничество с други страни. Ръководил е и е бил член на делегации за международно сътрудничество. След напускане на Народното събрание отново е на преподавателска работа в Софийския университет.
От 24 април 2008 г. до 27 юли 2009 г. е министър на вътрешните работи. Председател е на 42-то НС на РБ от м. май 2013 г. до м. април 2014 г. По негова инициатива се провежда честването на 135 годишнината на българския парламентаризъм, чието начало е поставено със свикването на Учредителното събрание, а във Видин е издаден възпоменателен алманах и е организирано паметното честване на Екзарх Антим I.
От 2001 г. е неизменно член на ИБ на ВС на БСП и председател на ОблС на БСП-Видин,  а от 2012 г. и заместник председател на партията по парламентарната дейност и съдебната система. От 27 юли 2014 г. до 8 май 2016 г. е председател на НС на БСП и председател на Парламентарната група на „Коалиция за България“.