Проф. Михаил Любенов Пеков

Проф. Михаил Любенов Пеков е роден на 6 август 1941 г. във Видин, започва средното си образование във Видинската гимназия „Димитър Благоев“, но го завършва в София, където се премества семейството му. Учи цигулка при Петър Михайлов Арнаудов /виж отделна статия/, който за кратко е капелмайстор на Видинската държавна филхармония. През 1967 г. завършва Българската държавна консерватория при проф. Веселин Стоянов, специалност „Композиция“. От 1967 г. до 1972 г. е оркестрант в Софийската филхармония, а от 1972 г. до 1974 г. в Държавно обединение „Музика“. Специализира композиция в Ленинградската консерватория през 1970 г. при проф. Вадим Салманов, а през 1978 г. и в Будапещенската музикална консерватория при Емил Петрович. От 1974 г. е преподавател в БДК – София по специалностите хармония и композиция, където през 1987 г. става доцент, а от 1993 г. е професор.
Проф. Михаил Пеков пише първата си симфония  и първите си два струнни квартета още в студентските си години. Той е автор на много музикални произведения – 14 симфонии, 26 струнни квартети, голям брой хорови песни, солови творби, камерна вокална и инструментална музика, както и на операта „В полите на Витоша“ и композицията „Стабат матер“ за смесен хор и симфоничен оркестър.