Проф. Михаил Любенов Пеков

Роден е на 6 август 1941 г. във Видин, където завършва и средното си образование. Учи цигулка при Петър Михайлов Арнаудов, който за кратко е капелмайстор на Видинската държавна филхармония. През 1967 г. завършва Българската държавна консерватория при проф. Веселин Стоянов, специалност “Композиция”. От 1967 г. до 1972 г. е оркестрант в Софийската филхармония, а от 1972 г. до 1974 г. в Държавно обединение “Музика”. Специализира композиция в Ленинградската консерватория през 1970 г., а през 1978 г. и в Будапещенската музикална консерватория. От 1974 г. е преподавател в БДК – София по специалността хармония, където през 1987 г. става доцент, а от 1993 г. е професор.
Проф. Михаил Пеков е автор на много музикални произведения – симфонии, струнни квартети, камерна вокална и инструментална музика.