Ст.н.с. Михаил Ангелов Вияшки

Ст.н.с. Михаил Ангелов Вияшки е роден на 6 април 1930 г. в гр. Грамада. Син е на интербригадиста Ангел Мишев Вияшки, на когото има наименувана улица в гр. Грамада. Средното си образование Михаил Вияшки завършва в гимназията в родния си град, а висше в Селскостопанската академия – София през 1956 г., специалност „Зооинженер“. Работил е в селскостопански предприятия и институти.