Проф. д-р Митко Цанов Димитров

Роден е през м.ноември 1947г.в с.Тошевци. През 1971г. завършва Московския държавен университет специалност „Математика“. През 1978г. защитава докторската си дисертация на тема „Системи на масово обслужване с променлива скорост“. През 1983г. е избран за доцент. В периода 1993-2002г. е декан на Стопанско-правния факултет към УНСС-Монтана и директор на Център за информационно обслужване към УНСС-Монтана. Преподавател е в катедра „Математика“ на Факултета по приложна информатика и статистика при УНСС и в СУ.
Води лекционни курсове по теория на вероятностите, изследване на операции, застрахователна математика, управление на операциите, теория на масовото обслужване, финансова математика и др.
Проф.Митко Димитров е член на Международната асоциация на интелектуалците.
Има множество самостоятелни и в съавторство издания – книги, учебници, помагала, научни и научно-популярни статии и т.н. Сред тях са: „Висша математика в примери и задачи“/1992/, „Висша математика в примери и задачи: Линейна алгебра……“/2000/, „Теория на вероятностите“ /2002/, „Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври“/2007/, „Единен приемен изпит за кандидат-студенти магистри“/2007/ и др.
Владее английски, руски и френски език.