Проф. д-р Митко Цанов Димитров

Проф. д-р Митко Цанов Димитров е роден през м. ноември 1947 г. в с. Тошевци. През 1971 г. завършва Московския държавен университет специалност „Математика“. През 1978 г. защитава докторската си дисертация на тема „Системи на масово обслужване с променлива скорост“. През 1983 г. е избран за доцент. В периода 1993-2002 г. е декан на Стопанско-правния факултет към УНСС-Монтана и директор на Център за информационно обслужване към УНСС-Монтана. Преподавател е в катедра „Математика“ на Факултета по приложна информатика и статистика при УНСС и в СУ.
Води лекционни курсове по теория на вероятностите, изследване на операции, застрахователна математика, управление на операциите, теория на масовото обслужване, финансова математика и др.
Проф. Митко Димитров е член на Международната асоциация на интелектуалците.
Има множество самостоятелни и в съавторство издания – книги, учебници, помагала, научни и научно-популярни статии и т.н. Сред тях са: „Висша математика в примери и задачи“ /1992/, „Висша математика в примери и задачи: Линейна алгебра……“ /2000/, „Теория на вероятностите“ /2002/, „Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври“ /2007/, „Единен приемен изпит за кандидат-студенти магистри“ /2007/ и др.
Владее английски, руски и френски език.