Проф. д-р Митко Ангелов Орбецов

Проф. д-р Митко Ангелов Орбецов е роден през 1928 г. в гр. Брегово. Завършва с пълно отличие Бреговската гимназия, на която е знаменосец. Завършва Медицинска академия-София. Специализирал е кардиология. Дълги години е един от лекарите на Политбюро на ЦК на БКП.
Съпруг е на проф. Връбка Орбецова.

Проф. д-р Митко Орбецов е автор  на десетки публикации  в специализирани и популярни издания, както и на книгите „Хипертонична болест“ /1979/ и „Хипертонична болест и атеросклероза“ /1981 г. В съавторство  издава и   „Серумни липопротеини и хипер-липопротеинемии“ /1979/.

Негова дъщеря е проф. д-р Мария Миткова Орбецова /виж отделна статия/.
Синът му Ангел Митков Орбецов /виж отделна статия/ е дипломат. Бил е посланик на Р България в Афганистан /1995-1999/ и в Китай /2004-2008/, след което е директор на Дирекция „Азия, Австралия и Океания“ в МВнР.