Проф.д-р Митко Ангелов Орбецов

Роден е през 1928 г. в гр.Брегово. Завършва с пълно отличие Бреговската гимназия, на която е знаменосец. Завършва Медицинска академия-София. Дълги години е един от лекарите на Политбюро на ЦК на БКП.
Съпруг е на проф. Връбка Орбецова.

Негова дъщеря е проф. д-р Мария Миткова Орбецова /виж отделна статия/.
Синът му Ангел Митков Орбецов е дипломат. Бил е посланик на Р България в Афганистан /1995-1999/ и в Китай /2004-2008/, след което е директор на Дирекция “Азия, Австралия и Океания” в МВнР.