Доц.полк. Милчо Петков Митов

Роден в гр.Грамада. Преподавател във ВТУ“Тодор Каблешков“.