Доц. полк. Милчо Петков Митов

Доц. полк. инж. Милчо Петков Митов е сроден в с. Бояново, община Грамада. Средното си образование завършва в Грамадската гимназия и продължава обучението си  в Полувисшия железопътен институт „Тодор Каблешков“. По-късно е курсант във Висшето военно училище гр. Велико Търново. Преподавател е във Висшето техническо училище “Тодор Каблешков“- София.