Проф. д-р Милена Огнянова Станиславова

Проф. д-р Милена Огнянова Станиславова е родена през 1970 г. в София. Дъщеря е на известните във Видин строителни инженери Богдана и Огнян Станиславови и е сестра на арх. Любомир Огнянов Станиславов /виж отделна статия/. Тя завършва средното си образование във Видинската математическа гимназия „Екзарх Антим I“ през 1988 г., а висше в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Математика“ през 1993 г. През 2000 г. защитава докторската си дисертация в областта на динамичните системи и диференциалните уравнения в Университета на Мисури, Колумбия, САЩ с научен ръководител проф. Латушкин. До 2002 г. е преподавател в Университета на Масачузетс, Амхърст, след което до 2021 г. е младши професор, доцент и професор в Университета на Канзас. През периода 2012 – 2017 г. е директор на аспирантската програма, а от 2018 г. до 2021 г. е декан на Факулета по икономика на същия университет. През 2021 г. е избрана за професор и декан на Факултета по математика в Университета на Алабама в Бирмингам.

Проф. Милена Станиславова е специалист по диференциални уравнения и динамични сисеми и изследва структурата и устойчивостта на специални решения на нелинейни уравнения от математическата физика. Тези системи моделират разнообразни природни процеси като океански вълни, разпространението на оптични вълни и процесите на квантовата механика. В тези изследвания се включват и аспирантите ѝ, които се спонсорират от Националната научна фондация на САЩ.

Тя е автор на над 50 научни публикации и има изнесени и публикувани многобройни доклади от участията си в световни конференции в САЩ, Европа и Латинска Америка.

Съпругът на проф. Милена Станиславова  проф. д-р Атанас Стефанов е роден в гр. Казанлък и също е преподавател в Университета на Алабама в Бирмингам. Той е известен специалист по хармоничен анализ и диференциални уравнения. Има многобройни научни публикации и цитирания в научни разработки и е чест гост-преподавател в Китай, Южна Америка, САЩ, Япония и Европа