Проф. Милена Огнянова Станиславова

Родена е във Видин. Преподава в Канзаския университет, САЩ.