Ст.н.с. I ст. Марко Каменов Мирчев

Ст.н.с. I ст. Марко Каменов Мирчев е роден на 10 октомври 1939 г. в с. Ярловица. Средното си образование завършва в Арчарската гимназия през 1957 г. През 1965 г. завършва Биологичния факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През периода 1966-1968 г. е началник на химическата лаборатория в Консервен комбинат „17 партизани“ във Видин. Пре. 1968 г. преминава на работа в Научно-изследователския институт по млечна промишленост – Видин. От 1971 г. до 1982 г. защитава научната степен научен сътрудник III-та и II-ра степен, а от 1983 г. е старши научен сътрудник I-ва степен в Института по млечна промишленост – Видин и е завеждащ секцията по биохимия.
Научните му интереси са свързани с физико-химичната и биологичната характеристика на млякото и млечните продукти, приложението на мембранните процеси в млечната промишленост и др. През 1991 г. създава фирма „ЛАКТАНА – Марко Мирчев“ ЕТ. От 2003 г. до 2007 г. е общински съветник в Общински съвет – Видин. През 2016 г. получава наградата „Читател на годината“ на Държавен архив – Видин.
Член е на Съюза на учените в България.

На снимката Марко Мирчев получава наградата за читател на годината за 2016 г. от директора на Държавен архив – Видин, Светла Кръстева.