Ст.н.с.Iст. Марко Каменов Мирчев

Роден е на 10 октомври 1939г. в с.Ярловица. През 1965г. завършва Химическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“. През периода 1966-1968г. е началник на химическата лаборатория във Видин. От 1971 до 1982г. защитава научната степен научен сътрудник III-та и II-ра степен, а от 1983г. е старши научен сътрудник I-ва степен в Института по млечна промишленост – Видин и е завеждащ секцията по биохимия.
Научните му интереси са свързани с физико-химичната и биологичната характеристика на млякото и млечните продукти, приложението на мембранните процеси в млечната промишленост и др.
Член е на Съюза на учените в България.