Доц.д-р Марин Иванов Маринов

Роден е в гр.Белоградчик през 1939г. През 1957г. завършва Белоградчишката гимназия с пълно отличие, а през 1963г. Физическия факултет на Софийския университет със специализация по атомна физика. През 1966г. е назначен за асистент по физика в Медицинския университет – София. Докторската му дисертация е в областта атомноемисионния спектрален анализ на медико-биологичните материали. От 1988г. е утвърден за доцент по биофизика, а от 1993г. за доцент по физика. От 2000г. е ръководител на Катедрата по физика и биофизика в университета.
Доц.Маринов е автор на 3 учебника за студенти и има над 30 учебно-методични и над 80 научно-популярни публикации у нас и в чужбина.
Съучредител е на българското дружество по биомедицинска физика и инженерство.