Доц. д-р Марин Иванов Маринов

Доц. д-р Марин Иванов Маринов е роден в гр. Белоградчик през 1939 г. През 1957 г. завършва Белоградчишката гимназия с пълно отличие, а през 1963 г. Физическия факултет на Софийския университет, специалност „Физика“ и със специализация по атомна физика. През 1966 г. е назначен за асистент по физика в в катедра „Медицинска физика и биофизика в Медицинския университет – София. Докторската му дисертация е в областта атомноемисионния спектрален анализ на медико-биологичните материали. От 1988 г. е избран за доцент по биофизика във ВМИ – Плевен, а от 1993 г. за доцент по физика, като отново се завръща в Медицинския университет. През 1996 г. става ръководител на група, която изследва електричните и механични свойства на клетки и мембрани. От 2000 г. е ръководител на Катедрата по физика и биофизика в университета.
Доц. Марин Маринов е автор на 3 учебника за студенти и има над 30 учебно-методични и над 80 научно-популярни публикации у нас и в чужбина.
Съучредител е на българското дружество по биомедицинска физика и инженерство.