Проф. д-р Маргарита Борисова Каишева е от Видинския край. Дъщеря е на кин Борис Живков Антов /виж отделна статия/. Тя е завършила висшето си образование в Москва.

Специалист е в областта на философията, историята и социалните науки.

Преподава и публикува в областта на стратегическото управление, глобализацията, устойчивото развитие, цивилизацията и културата.

Член е на управителния орган на „Българска асоциация за алтернативен туризъм“.

Проф. Маргарита Борисова Каишева владее и ползва руски и английски език.