Проф. Людмил Петров Вацкичев, дфзн е роден на 20 август 1939 г. в гр. Лом, но родовият му корен, по линия на баща му, е от с. Чупрене, където преди години възстановява голямата си наследствена къща и често отсяда със семейството си. Средното си образование завЪршва в Михайловградската гимназия през 1957 г., а висшето в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Физика“ и специализация по дисциплината „Радиофизика и електроника“ през 1963 г. Още през следващата 1964 г. записва доктурантура и е привлечен за преподавател, като последователно преминава през всички асистентски степени, доцентура и професура на катедра „Радиофизика и електроника“, а през периода 1993-2003 г. е и ръководител на катедрата. Бил е научен ръководител и на множество студенти и докторанти, част от които продължават научната и преподавателската му мисия.

Научно-изследователската му дейност е посветена на физиката на магнетизма в тънките магнитни слоеве, в частност ефект на ХОЛ в тях.

Преподавателската и публицистичната му дейност са в областта на електротехниката и електрониката. Преподава специалностите Физика и математика, Химия и физика и др. Той е създател и титуляр на специализиращ курс по магнитоелектроника.

Проф. Людмил Вацкичев е автор и съавтор на десетки учебници и пособия за студенти и ученици в средните училища и на научно-популярни издания и стотици статии в специализирани, периодични и ежедневни медии, част от които са посветени и на политиката в науката и образованието. С особена популярност се ползва учебникът му за Х-ти клас „Физика и астрономия“ /2004/.

През 80-те години на миналия век той е „лицето на физиката“, създавайки и ръководейки поредица от телевАлександъризионни предавания по Българската национална телевизия като „Картина на природата“ и „От науката за живота“.

Има син и дъщеря. Синът му Александър Людмилов Вацкичев е собственик и управител на „ААА-машинно проектиране“ ЕООД, а дъщеря му доц. д-р Майя Людмилова Вацкичева е преподавател и зам.декан на Геологопроучвателния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски“.

Проф. Людмил Петров Вацкичев умира на 31 март 2022 г. в София.