Доц. Любомир Маринов Иванов

Роден е в с.Косово през 1943г. Преподавател във ВНВУ-Шумен.