Доц. Любомир Маринов Иванов

Доц. Любомир Маринов Иванов е роден в с. Косово през 1943 г. Преподавател във ВНВУ-Шумен.