Проф. ст.н.с.I ст.  Любомир Кръстев Лилов, дмн

Проф. ст.н.с. I ст. д-р  Любомир Кръстев Лилов, дмн е роден през 1942 г. в с. Раковица. Започва да следва висшето си образование във Физико-математическия факултет на Софийския университет през 1960 г. През 1962 г. се прехвърля в Механо-математическия факултет, катедра „Теоретична механика“ на Московския университет, който завършва през 1967 г. с отлична диплома. След 1966 г. в продължение на 7 години работи към Единния център по математика и механика на БАН като научен сътрудник III, II и I степен. През 1967-1971 г. е специализант и става кандидат на физико-математическите науки в Московския университет след защита на дисертация на тема „Някои задачи от стабилизацията на движението на механически системи“. Специализант е на фондация ДААД в Техническия университет в Хановер, Германия през 1973-1975 г. През 1985 г. става доктор на математическите науки след защита на докторската си дисертация на тема „Механо-математично моделиране на системи от взаимосвързани тела“ и печели конкурс за доцент в СУ. През 1984 г. и 1999 г. е със стипендия на фондация ДААД за изследователска работа в Университет в Карлсруе, Германия, където през 1999 г. е и гост професор в катедрата по прецизна механика и изкуствен интелект. През 2003 г. става професор. Бил е зам.декан на Факултета по математика и механика на СУ и зам.ректор на Софийския университет след 1987 г. През 2013 г. става зам.ректор на Европейския политехнически университет – Перник.
Изследователските интереси на проф. Любомир Лилов са свързани с аналитичната механика, системни тела, кинематика, динамика и управление на роботи, динамика на спътници, устойчивост и управление на движението, трептения, вибрационни принципи и др.
Дълги години е главен редактор на Годишник на Софийския университет – част „Механика“, шест години е ръководител на лаборатория по компютърна механика „Мехатроника“, както и на катедра „Аналитична механика“.
Проф. Любомир Лилов има над 120 публикации в специализирани издания и научни списания и доклади и научни съобщения на наши и международни конгреси, конференции и симпозиуми. Автор е на книгите – „Устойчивост на движението“, „Лекции по аналитична механика“, „Моделирование систем связанньiх тел“, „Динамика и управление на манипулационни роботи“, „Теория на системите и управление на движението“ и др.