Проф. ст.н.с. II ст. д-р инж. Любомир Георгиев Станев

Проф. ст.н.с. II ст. д-р инж. Любомир Георгиев Станев е роден на 19 септември 1943 г. в с. Косово. Средното си образование получава в Бреговската гимназия. През 1969 г. завършва ВИММЕСС – Русе, специалност „Ремонт и експлоатация на машиностроителния парк“. През 1974 г. става ръководител на група в БРВЕССТ – Русе. През 1976 г. специализира „Надеждност на изделията“ във ВИММЕСС, а през 1988 г. „Изпитване на материалите“ в Ремдеталь, Москва. През 1989 г. защитава дисертацията си /к.т.н./ на тема „Изследване процеса на сработване и износване на ремонтирани двигатели от селскостопанската техника при производственото прогонване“. От 1991 г. е ст.н.с. II ст. по технология на възстановяването в НИТИРССТ – Русе и ръководител на секция „Възстановяване“. В периода 1988-94 г. е Научен секретар на НИТИРССТ, а през 1997 г. е избран за доцент по автомобили, трактори и кари в катедра „Мобилна и военна техника“ при ТУ – София – филиал Пловдив. През 2007 г. става професор.
Основните области на научната му и преподавателска дейност са: ремонт на машините, възстановяване на детайлите, изпитване на надежност, технология на ремонта на ВКМ, организация на ремонта на ВКМ, качество и надежност на ВКМ.
Автор и съавтор е на следните учебни издания и книги – „Инструкция за разработване на технологични процеси за възстановяване“ /1984/, „Атлас технологии за възстановяване на Т150-К“ /1985/, „Съмременни технологии за възстановяване на детайли“ /1985/, „Ръководство за лабораторни упражнения по технология на ремонта на ДКМ“ /1999/, „Организация и ремонт на транспортната техника“ /2001/, „Качество на възстановените детайли от транспортната техника“, „Ръководство за лабораторни упражнения. Подържане и ремонт на транспортна техника“ /2001/, „Подържане и ремонт на транспортна техника“ I и II част /2001-2002/, „Надеждност на транспортната техника“ /2002/, „ Техническа експлоатация на автомобила“ /2004/, „Рационални прогресивни технологии за възстановяване на детайли от транспортната техника“ /2005/ и др.
Награден е с медал „Климент Охридски“ /1976/ и Златна значка на ТНТМ /1981/.