Доц. д-р полк. Любен Иванов Туртуриков, дмн

Доц. д-р полк. Любен Иванов Туртуриков, дмн е роден  на 4 септември 1919 г. в гр. Брегово. Основното си образование завършва в родното си село, а средно във Видинската гимназия през 1938 г. с отличен успех. През 1943 г. завършва медицина в Медицинския факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ и става участъков лекар в селата Бачево, Разградско и Софрониево, Байкал и Алтимир, Оряховско. През 1946 г. записва специализация по хирургия в Първостепенна болница – София. През 1948 г. постъпва в редовете на БНА като ординатор на Военно-възстановителен център – София, след чието закриване е ординатор в III-то хирургическо отделение с ортопедично-травматологичен профил. През 1950 г. полага успешно изпит за придобита специалност по хирургия, а през 1951 г. по ортопедия и травматология. От 1950 г. до 1954 г. е началник на Хирургическо отделение на Гарнизонна болница – Враца. През 1954-1956 г. участва в Националната медицинска бригада на територията на Народно-демократична република Корея. Същата година е избран за асистент в Клиниката по ортопедия и травматология към Катедрата по военно-полева хирургия при ВВМИ и зам.началник на същата клиника. През 1960 г. става старши преподавател и началник на клиниката. През 1968 г. защитава дисертация на тема „Костната хомопластика със замразен трансплантант в клиничната практика и в експеримент при лъчева болест“ и му е присъдена научната степен „Кандидат на медицинските науки“. От 1970 г. е избран за доцент и е назначен за началник на Клиниката по спешна травматология към ИСМП “Н.И.Пирогов“, а от 1974 г. е началник на Клиниката по ортопедия и травматология към ВВМИ-София. През 1982 г. защитава докторската си дисертация на тема „Оперативно лечение на псевдоартрози и костни дефекти при мирновременни и бойни травми – клинично експериментални проучвания“ и му е присъдена научната степен „Доктор на медицинските науки“.
Доц. д-р полк. Любен Туртуриков е автор на над 130 научни труда и публикации, голяма част от които са експериментални и с научно-приложен характер във военно-полевата хирургия и травматология.
Носител е на множество награди и военни и граждански отличия.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1080.