Доц.д-р полк. Любен Иванов Туртуриков,дмн

Роден е на 4 септември 1919г. в гр.Брегово. Основното си образование завършва в родното си село, а средно във Видинската гимназия през 1938г. с отличен успех. През 1943г. завършва медицина в Медицинския факултет на СУ“Св.Климент Охридски“ и става участъков лекар в селата Бачево, Разградско и Софрониево, Байкал и Алтимир, Оряховско. През 1946г. записва специализация по хирургия в Първостепенна болница – София. През 1948г. постъпва в редовете на БНА като ординатор на Военно-възстановителен център – София, след чието закриване е ординатор в III-то хирургическо отделение с ортопедично-травматологичен профил. През 1950г. полага успешно изпит за придобита специалност по хирургия, а през 1951г. по ортопедия и травматология. От 1950г. до 1954г. е началник на Хирургическо отделение на Гарнизонна болница – Враца. През 1955-1956г. участва в Националната медицинска бригада на територията на Народно-демократична република Корея. Същата година е избран за асистент в Клиниката по ортопедия и травматология към Катедрата по военно-полева хирургия при ВВМИ и зам.началник на същата клиника. През 1960г. става старши преподавател и началник на клиниката. През 1968г. защитава дисертация на тема „Костната хомопластика със замразен трансплантант в клиничната практика и в експеримент при лъчева болест“ и му е присъдена научната степен „Кандидат на медицинските науки“. От 1970г. е избран за доцент и е назначен за началник на Клиниката по спешна травматология към ИСМП“Н.И.Пирогов“, а от 1974г. е началник на Клиниката по ортопедия и травматология към ВВМИ-София. През 1982г. защитава докторската си дисертация на тема „Оперативно лечение на псевдоартрози и костни дефекти при мирновременни и бойни травми – клинично експериментални проучвания“ и му е присъдена научната степен „Доктор на медицинските науки“.
Доц.д-р Любен Туртуриков е автор на над 130 научни труда и публикации, голяма част от които са експериментални и с научно-приложен характер във военно-полевата хирургия и травматология.
Носител е на множество награди и военни и граждански отличия.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1080.