Ст.н.с.IIст. ксн Лозан Йонов Митранов

Роден е на 22 септември 1945г. в с.Косово. През 1970г. завършва със специалност полевъдство Висшия селскостопански институт – София. Същата година става научен сътрудник, а през 1977г. защитава дисертацията си и получава научна степен кандидат на селскостопанските науки. През 1985г. става старши научен сътрудник II степен. От 1993г. завежда секцията за зърнено бобови култури в Института в Генерал Тошево.
Автор е на десетки публикации в специализирания печат и на 2 изобретения.