Ст.н.с. IIст. ксн Лозан Йонов Митранов

Ст.н.с. II ст. ксн Лозан Йонов Митранов е роден на 22 септември 1945 г. в с. Косово, община Брегово. Средното си образование зъвършва в Техникума по селско стопанство в гр. Грамада през 1963 г., а през 1970 г. завършва със специалност „Полевъдство“ Висшия селскостопански институт – София. Същата година става научен сътрудник, а през 1977 г. защитава дисертацията си и получава научна степен „Кандидат на селскостопанските науки“. През 1985 г. става старши научен сътрудник II степен. От 1993 г. завежда секцията за зърнено бобови култури в Института в Генерал Тошево.
Автор е на десетки публикации в специализирания печат и на 2 изобретения.